» بازاریابی وابسته به عملکرد

بازاریابی وابسته به عملکرد

بازاریابی وابسته چیست ؟

بازاریابی وابسته یک اصل کلی است که توسط آن یک پیشنهاد بازرگانی توسط ابزار و لوازم مختلفی در شبکه شریک منتشر کننده نمایش داده می شود. شرکایی که در بازرگانی ترافیک ایجاد می کنند وابسته ها نامیده می شوند و کمیسیون هایی مبنی بر فروش یا لیدهای بازرگان به دست می آورند.
طبق گزارش جولای سال 2012 Forrester، صرف هزینه بازاریابی وابسته ایالات متحده (هزینه های شبکه و کمیسیون های پرداخت شده) در سال 2016 به 4.5 بیلیون دلار خواهد رسید.
برنامه های وابسته بزرگ چند ده هزار وابستگی را شمارش می کنند و آمازون بزرگترین برنامه ای است که گفته می شود بیش از یک میلیون وابسته در سرتاسر دنیا دارد.
ثبت نام وابسته های بدون هزینه در برنامه های وابسته بازرگانی و آغاز به به دست آوردن کمیسیون ها وقتی برنامه آنها توسط بازرگان معتبر می شود.
بازاریابی وابسته اغلب برای عموم مشخص است، زیرا مورد آخر ابزار ارتقای وابستگی را مشاهده کرده و به عنوان مواد تبلیغاتی آنلاین سنتی ایجاد می کند.
بازاریابی وابسته محدود به وب سایت های بازرگانی نیست. وب سایت های تحریریه، وب سایت های BtoB، سایت های جهت گیری شده را راهنمایی می کند و حتی خرده فروشی سنتی می تواند از بازاریابی وابسته استفاده کند.

پرداخت های وابسته اکثرا کمیسیون هایی در فروش هستند اما ممکن است موارد زیر نیز باشند:
یک هزینه ثابت در هر فروش
هزینه ای برای مصرف کنندگان جدید
هزینه ای برای هر بازدید (ریسک بالای تقلب)
هزینه ای در هر لید
هزینه ای در هر تماس
هزینه های در هر خرید در فروشگاه خرده (پیگیری خاص)

بسیاری از ابزار و خلاقیت های وابسته ها توسط مالکان برنامه وابستگی برای ارتقا محصول و خدمات پیشنهاد شده اند:
لینک های متنی ایجاد شده توسط تولید کننده لینک ها
بنرها و سایر واحد های تبلیغاتی
کادرهای جستجو
کاتالوگ با برچسب سفید
ویجت وابسته

هر لینک وابسته یک ID وابسته را تحت الشعاع قرار می دهد که بازرگان یا بستر وابسته را قادر می کند تا یک فروش یا فعالیت را برای وابسته فرضی و برای ثبت کمیسیون مقتضی اختصاص دهد.