» بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی چیست ؟

بازاریابی از طریق ایمیل یا >بازاریابی ایمیلی، ارسال پیام تجاری است که معمولا با استفاده از ایمیل به گروهی از افراد فرستاده می‌شود. هر ایمیلی که به مشتری موجود یا بالقوّه ارسال می گردد، در گسترده‌ترین معنای خود،‌ بازاریابی از طریق ایمیل نام دارد. این کار معمولا شامل استفاده از ایمیل برای ارسال تبلیغات، تقاضای کسب و کار، یا درخواست فروش خیریه‌ایو به معنای ایجاد وفاداری،‌ اعتماد یا آگاهی از برند است. ایمیل‌های بازاریابی را می‌توان به فهرست اصلی خرید یا پایگاه‌داده‌هایا مشتری موجود ارسال نمود. این اصطلاح معمولا عبارت است از ارسال پیام‌های ایمیل با هدف ارتقای رابطه‌ی تاجر با مشتریان کنونی یا قبلی، تشویق وفاداری مشتری و تکرار کسب و کار، کسب مشتریان جدید یا مقتاعد کردن مشتریان موجود به خرید فوری چیزها یا تقسیم تبلیغات با طرف سوّم است.

15 نمونه از بهترین رقابت‌های بازاریابی که تاکنون از طریق ایمیل دیده‌اید

هر روز اکثر اینباکس‌های ایمیل ما پر از خبرنامه‌های ایمیلی خودکار است که با کارهایی مثل علامتگذاری آنها به عنوان خوانده نشده بدون خواندن آنها،‌ یا حذف اسم خود از کلّ فهرست ارتباط دارد ولی ‌ کار دیگری نیز غیر از اینها باید انجام دهیم.
ولی همیشه خبرنامه‌ای را دریافت می کنیم که خیلی خوب به نظر می‌رسد و نه تنها باید بخوانیم بلکه روی آن کلیک ‌،‌ share کرده و به دوستانمان نیز توصیه ‌کنیم.
رقابت‌های بازاریابی استثنایی از طریق ایمیل باید هوشمندانه نوشته شود تا حتّی در اینباکس‌های شلوغ نیز جلب توجّه کند. ایمیل‌های بازاریابی نیز باید با تصاویر جالب شخصی‌سازی شده و سرشار از آن باشد و برای دستگاه‌های موبایل و دستک تاپ طراحی شده باشد. و رویهم رفته، ایمیل‌ها باید شامل اقدام {یا{call-to-action معنادار باشد. رویهم رفته،‌ اگر برندها وقت مشترکین و نیز فضای اینباکس‌ها را با ایمیل‌های دیگر بگیرند ،‌ باید در هر کدام از پیام‌ها نکته ای باشد.
وقت یادگیری ایجاد راهنمایی {یاlead} با ارزش را از طریق ایمیل با یک متخصّص زمانبندی کنید.
احتمالا ایمیل‌های کافی را به گونه‌ای که هست، دریافت خواهید کرد و خیلی سخت است بفهمید کدام خبرنامه‌ها ارزش مشترک شدن را دارد، به همین خاطر فهرستی از برخی از نمونه‌های مطلوب را ارائه کردیم. آنها را مطالعه کنید تا برخی از نمونه‌های خوب رقابت را از طریق ایمیل و شیوه‌ی بهتر کردن آن را کشف کنید یا فقط برندهایی را که دوست دارید یا عاشق آن هستید بخوانید.