ایمیل مارکتینگ

Email گروهی

ایمیل مارکتینگ عبارتست از ارسال ایمیل با سرعت بالا به میلیونها نفر در شبکه جهانی اینترنت جهت معرفی خدمات و یا محصولات خودتان و یا جلب بازدید کننده برای سایتتان. بازاریابی از طریق پست الکترونیک ابزاری برای برقراری ارتباط، هم با مشتریان بالقوه و هم مشتریان فعلی است. این بازاریابی باید این مشتریان را حفظ کرده و ارزششان را به حداکثر برساند تا در نهایت منجر به سودآوری بیشتر برای کل سازمان شود. به جای آنکه منتظر بمانید تا مشتریانتان سایت شما را از یک فهرست یا یک موتور جستجوگر پیدا کنند، خودتان پیغامتان را برای آنها ارسال میکنید. در واقع شما خودتان زمان و محتوای پیغامتان را تعیین می کنید. یمیل مارکیتنگ به معنای ارسال اسپم نمی باشد. و منظور از اسپم، ارسال ایمیلهای تجاری ناخواسته می باشد. پس وقتی در حال ارسال ایمیل تجاری به فرد یا افرادی هستید که آنها شخصاً اجازه ارسال چنین ایمیلهایی را به شما نداده اند، در واقع دارید اسپم ارسال میکنید.