آینده ای از تبلیغات آنلاین

آینده ای از تبلیغات آنلاین

1934  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 9 مهر ماه 1393

در حالی که ما به اینترنت به عنوان یک رسانه آزاد جایی که در آن ما می توانیم بخوانیم و تعامل داشته باشیم با هر مطلبی که بخواهیم ، ما باید این حقیقت را بدانیم که این یک تبلیغ است واستفاده از آن رایگان است.

در حالی که ما به اینترنت به عنوان یک رسانه آزاد جایی   که در آن ما می توانیم بخوانیم و تعامل داشته باشیم با هر مطلبی که بخواهیم ، ما باید این حقیقت را بدانیم که این یک تبلیغ است واستفاده از آن رایگان است.
و این بدان معناست که به عنوان تکامل فن آوری های  محسوب می شود وراه تعامل ما با تغییرات محتوا ایجاد می شود بنابراین تبلیغات به شرح زیر است:

. سطح تعامل کاربر وب را با یک وب سایت می توان توسط تعدادی از صفحات آن وب سایت که توسط کاربر مشاهده شده است اندازه گیری کرد.در حال حاضر با وجود،فن آوری های مانند AJAX و رسانه های غنی مانند ویدئو  زمان صرف شده در یک صفحه وب می تواند معنی دار تر از تعداد صفحات مشاهده شده باشد. کلمه کلیدی "تعامل"، و فن آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در حال کار به سمت قادر بودن به تعیین اینکه وب سایت  از لحاظ کیفی در چه سطحی از تعامل با کاربر می تواند باشد است .. به طور فزاینده، مصرف کنندگان در حال نگرانی و خسته شدن از تبلیغات هستند. نرخ کلیک بر روی بنر در حال کاهش است، بنابراین از جانب بعضی اشخاص اثربخشی تبلیغات نمایشی مورد تردید قرار گرفته است. با تمرکزدر بازاریابی دیجیتال در ردیابی و اندازه گیری پاسخ و تعامل، شرکتها  باید هزینه ها را صرف  فعالیت های کمتر قابل اندازه گیری مانند " ساختار  نام تجاری " نمایند.
این موضوع را در نظر بگیرید : شواهد نشان می دهد که تبلیغات بنر می تواند نرخ کلیک بر  آگهی های متنی را249٪ افزایش دهد (گودین 2006).
با استفاده از آگهی دهنده شخص ثالث و بعد از برداشت ردیابی، اثرتبلیغات و بازاریابی کانال های مختلف بر روی یکدیگر قابل مشاهده است.
بنر تبلیغاتی می تواند حجم جستجو را  افزایش دهد

برای مثال :
این به ما چه می گوید؟ اندازه گیری باید در تمام کانال هاا نجام شود،و هر کانال نباید در انزوا مورد استفاده قرار گیرد. از طریق یک رویکرد یکپارچه و جامع برای بازاریابی دیجیتال بهترین نتایج را به دست خواهدآورد.

 

مقالات مرتبط به طراحی سایت :

تبلیغات ثمربخش به صورت آنلاین (قسمت دوم)
تبلیغات ثمربخش به صورت آنلاین
هدف تبلیغات آنلاین
معایب تبلیغات آنلاین
مزایای استفاده از تبلیغات آنلاین
آینده ای از تبلیغات آنلاین
تبلیغات آنلاین
تبلیغات آنلاین تجربه ای نوین در صنعت تبلیغات