تحلیل ترافیک وب سایت

تحلیل ترافیک وب سایت

2071  تعداد بازدید  |  دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1395

امروزه فن آوری نه تنها به ما اجازه می دهد که وب سایتهای تعاملی (interactive) برای بازدید کنندگان خویش ایجاد کنیم، بلکه می توانیم به کمک آن چیزهای زیادی درباره بینندگان سایت بیاموزیم. اکنون وب سایتهای بسیاری از نرم افزار تحلیل ترافیک و با استفاده می کنند؛

امروزه فن آوری نه تنها به ما اجازه می دهد که وب سایتهای تعاملی (interactive) برای بازدید کنندگان خویش ایجاد کنیم، بلکه می توانیم به کمک آن چیزهای زیادی درباره بینندگان سایت بیاموزیم. اکنون وب سایتهای بسیاری از نرم افزار تحلیل ترافیک و با استفاده می کنند؛ در این نرم افزارها نه تنها صفحه شروع دیدار بیننده از سایت مشخص میشود بلکه اطلاعاتی درباره میزان توقف بیننده و اعمالی که بیننده در سایت انجام داده نیز نشان داده می شود. پس از کسب این اطلاعات می توان با محاسبات ساده ای دریافت چه چیزهایی به نفع و ضرر سایت هستند. در این فصل مطالب زیر را یاد خواهید گرفت: فایلهای ثبت وقایع سرور (WebServerlogfile) چه اطلاعاتی را می توانند در اختیارتان بگذارند. فایلهای ثبت وقایع و نرم افزار تحلیل و ترافیک وب، چه فایده ای برای وب سایت دارند.
- چگونه می توانید کارنمایی (profile) از بازدید کنندگان داشته باشید؟
- چگونه می توانید وب سایت را بر اساس رفع نیازهای بینندگان بهینه سازی کنید؟
- چگونه بیشترین دلار در این بازار نصیبتان شود؟
- چگونه راهنماهایی برای کارتان ایجاد کنید؟
- چگونه نرم افزار تحلیل ترافیک سایت می تواند در اداره تجارت تبلیغات آنلاین کمک کند؟
- نرم افزار تحلیل ترافیک وب را برای سایتتان از کجا به دست آورید؟
- محبوبترین این نرم افزار کدامند؟

آیا میدانید چه کسی هم اکنون مشغول بازدید از سایتتان است؟

تاجران همواره ساعتهای زیادی را صرف تحلیل خریدارانی می کنند، که از فروشگاهشان دیدن کرده اند. آنها مرتب در حال جمع آوری دادهها درباره بازارهایشان هستند، تا بتوانند تصمیم بگیرند برای بازار هدف بهتر است از کدامیک از اشکال تبلیغات استفاده کنند، مشتریان به چه چیزهایی نیاز دارند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند، چه خدماتی برایشان اهمیت دارد، بازار هدفشان در پی چه خصوصیاتی در کالاهای مصرفی هستند، و غیره. امروز همین اتفاقات در اینترنت نیز رخ می دهند. شرکت ها دائماً در حال جمع آوری دادههای مربوط به بازار هدفشان - نیازها، خواسته ها و علایق هستند. بیشتر مردم نمی دانند که حتی آنها هم همین کار را می کنند.
نرم افزار تحلیل ترافیک وب به شرکت ها یاری میرساند، تا بر روی بازار هدف کاملاً متمرکز شوند، و آن هم به هر نحوی که تاکنون سابقه نداشته است. با این کار شرکتها قادر خواهند بود تغییرات لازم را اعمال کنند، تا بتوانند به خواسته مشتریان جامه عمل بپوشانند. ممکن است بپرسید: «اماچطور؟».

استفاده از فایلهای ثبت وقایع جهت تحلیل سایت

تمام سرورها فهرستی از تمامی درخواستهایی که از بعضی فایلها شده و مردم از طریق وب سایت این درخواستها را کرده اند، در فایلی با عنوان «ثبت وقایع» یا «LogFile» ضبط می کنند. این فایلها شامل فایلهای HTML و تصاویر مربوطه و هر فایل همراه دیگری خواهند بود، که از طریق سرور انتقال یافته اند. این فایلها را می توان با ابزار تحلیل ترافیک و با تحلیل کرد و داده های زیر را استخراج نمود:
- شمار بازدید کنندگان صفحه اصلی
- منشاء بازدید کنندگان بر اساس آدرسهای IP.
- هر صفحه ای از وب سایت شما چند بار درخواست شده است.
- از کدام مرورگر در بازدید از سایت شما استفاده شده است.
- بازدید کنندگان برای یافتن شما با استفاده از موتورهای جستجو از چه کلید واژه ها یا عباراتی استفاده کرده اند.
- کدام تبلیغات بر روی وب سایت بیشتر از سایر تبلیغات مشاهده شدند.
- اطلاعات مفصل و مردم شناسی درباره بازدید کنندگان
اینها ممکن است به نظر اطلاعات خیلی مهم نرسند؛ با این حال، کارهای بسیار خارق العاده و شگفت برانگیزی را می توان با این فایل ها انجام داد. نخست باید دادهها جمع آوری و اطلاعات را کامل کنید،و سپس توصیه های ما را عملی سازید.
نرم افزارهای تحلیل ترافیک سایت با تحلیل دادههای موجود در فایلهای ثبت وقایع خود، می توانید نتایجی را بدست آورید که بر محبوبیت و موفقیت وب سایت به نحو چشمگیری بیافزاید. با ردگیری بینندگان وب سایت و این که چه مدت از وقتشان را در سایت گذاشتهاند، چگونه به سایت شما راه یافته اند و اینکه آیا موفق به انجام آنچه که می خواستند شدند، می توانید با دادن تغییرات جزئی وب سایتتان را کاملاً در خدمت نیازهای خاصی بازار هدف قرار دهید.

استفاده از فایلهای ثبت وقایع جهت تحلیل سایت

تمام سرورها فهرستی از تمامی درخواستهایی که از بعضی فایلها شده و مردم از طریق وب سایت این درخواستها را کرده اند، در فایلی با عنوان «ثبت وقایع» یا «LogFile» ضبط می کنند. این فایلها شامل فایلهای HTML و تصاویر مربوطه و هر فایل همراه دیگری خواهند بود، که از طریق سرور انتقال یافته اند. این فایلها را می توان با ابزار تحلیل ترافیک و با تحلیل کرد و داده های زیر را استخراج نمود:
- شمار بازدید کنندگان صفحه اصلی
- منشاء بازدید کنندگان بر اساس آدرسهای IP.
- هر صفحه ای از وب سایت شما چند بار درخواست شده است.
- از کدام مرورگر در بازدید از سایت شما استفاده شده است.
- بازدید کنندگان برای یافتن شما با استفاده از موتورهای جستجو از چه کلید واژها یا عباراتی استفاده کرده اند.
- کدام تبلیغات بر روی وب سایت بیشتر از سایر تبلیغات مشاهده شدند.
اطلاعات مفصل و مردم شناسی درباره بازدید کنندگان، اینها ممکن است به نظر اطلاعات خیلی مهم نرسند؛ با این حال، کارهای بسیار خارق العاده و شگفت برانگیزی را می توان با این فایل ها انجام داد. نخست باید دادهها جمع آوری و اطلاعات را کامل کنید، و سپس توصیه های ما را عملی سازید. نرم افزارهای تحلیل ترافیک سایت با تحلیل داده های موجود در فایلهای ثبت وقایع خود، می توانید نتایجی را بدست آورید که بر محبوبیت و موفقیت وب سایت به نحو چشمگیری بیافزاید. با ردگیری بینندگان وب سایت و این که چه مدت از وقتشان را در سایت گذاشته اند، چگونه به سایت شما راه یافته اند و اینکه آیا موفق به انجام آنچه که می خواستند شدند، می توانید با دادن تغییرات جزئی وب سایتتان را کاملاً در خدمت نیازهای خاصی بازار هدف قرار دهید.

ایجاد سابقه (Profile) از بازدیدکنندگان

چه کسی از سایت شما دیدن میکند؟ آیا بیشتر بازدید کنندگان از ایالات متحده هستند؟ یا کانادا؟ و یا استرالیا؟ آیا بازدید کنندگان از کاربران AOL" هستند؟ یا دانشجویان دانشگاه ها هستند و یا کارمندان دولت؟ آیا بازدید کنندگان بیشتر از PC استفاده می کنند یا Mac؟ از چه مرورگری استفاده می کنند؟ از کدام نسخه آن مرورگر استفاده می کنند؟
با تحلیل فایلهای ثبت وقایع، خواهید توانست از خیلی چیزها درباره مخاطبین خود سر در آورید. می توانید ببینید اکثر مخاطبین چگونه وارد سایت شما شدند، و وقتی که آن جا هستند، می خواهند چه کنند - بدین معنی که اطلاعات و آگاهی می خواهند، یا می خواهند محصولاتی را به کامپیوتر خود منتقل میکنند، و یا سر راهشان فقط از سایت شما رد شده اند. از این اطلاعات می توانید پی ببرید که سایت شما برای برآوردن نیازهای بازدیدکنندگان به چه تغییراتی نیاز دارد. مثلاً اگر دریابید که تعداد زیادی از بازدید کنندگان وقت زیادی را بر روی صفحه «تازه چه خبر» می گذارند، ممکن است تهیه یک فهرست پستی (Mailing List) ماهانه به منظور آگاه ساختن مخاطبین از رویدادهای وب سایت کاملاً به نفعتان باشد.
فایلهای ثبت وقایع می توانند به شما بگویند که مخاطبین چه وقت وارد سایت می شوند. به عنوان مثال، اگر فایل های ثبت وقایع حاکی از آنند که ترافیک سایت شما بیشتر شبهاست، در این صورت می توانید این طور نتیجه گیری کنید که مردم بیشتر از منازلشان از سایت شما دیدن میکنند. از آنجا که بیشتر منازل از دسترسی به خطوط پر سرعت اینترنتی محرومند، شاید بهتر باشد اندازه های تصاویرتان را چک کرده، ببینید که انتقالشان بیش از حد به درازا نکشد. اگر تحلیل سایت نشان می دهد که مردم زیادی یکشنبهها از سایت شما دیدن نمی کنند، شاید بهتر باشد از این روز برای بهینه سازی و ارتقا سایت استفاده کنید. طبیعی است که دلتان نمی خواهد روزی که ترافیک سایتتان بالاست، در سایتتان دستکاری کنید؛ چرا که مشاهده پیامهای HTTP404error به خاطربسته بودن موقتی سایت کاملاً ناراحت کننده است.
همچنین می توانید آدرس IP بازدیدکنندگان خود را مشاهده کنید، که نرم افزار مزبور قادر است آن را به زبان موقعیت جغرافیایی کامپیوتر بازدید کننده بیان کند؛ برخی از نرمافزارها حتی قادرند این اطلاعات را تا حد نام شهر تحلیل کنند . از نقطه نظر بازاریابی، چنین اطلاعاتی می توانند به شما در برنامه ریزی تلاش های بازاریابی در رسانه های دیگر نیز یاری رسانند. اگر قصد دارید یک مبارزه تبلیغات تلویزیونی به راه اندازید، می توانید این کار را در شهری انجام دهید که بازدید کنندگان بسیاری دارد، و بدین ترتیب بر شانس موفقیت خود بیافزایید.
بسیاری از نرم افزارهای تحلیل ترافیک وب نشان می دهند که برای بازدید از سایتتان از کدام مرورگر استفاده شده است. گر چه بهتر است سایتتان طوری طراحی شده باشد که با مرورهای جدید و قدیم هر دو سازگاری داشته باشد، ولی از همین اطلاعات نیز می توان به نفع خود بهره گرفت. ممکن است برخی از کاربران اینترنت هنوز از مرورگرهای قدیمی که قادر به خواندن صحیح برنامه های JavaScript نیستند و افزودنیهای (Plug-ins) مناسب برنامه های Flash را ندارند، استفاده کنند. با این حال، اگر اکثر بازدید کنندگان از آخرین مرورگرها استفاده همیشه باید یک انتخاب «بدون Flash» و آخرین افزودنیهای (Jave(plug-ins را در سایت برای کسانی که از مرورگرهای قدیمی تر استفاده می کنند، داشته باشید.

شناسایی صفحات پرطرفدار و صفحات کم طرفدار

 کدام یک از صفحات وب سایت از محبوبیت بیشتری نزد بازدیدکنندگان برخوردارند؟ آیا وقتی که محتوای جدیدی را در آن صفحه میگذارید، با اوج گرفتن منحنی تعداد بازدیدکنندگان مواجه می شوید؟ آیا به انتشار خبرنامه یا بیانیه مطبوعاتی نیاز دارید؟ آیا ترافیک سایت در طول هفته بیشتر است یا در تعطیلات آخرهفته؟ آیا تلاشهای بازاریابی آنلاین ثمری داشته است؟ آیا مردم با کلیک از پیوندها به سایت وارد می شوند؟ هنگامی که به فایلهای ثبت وقایع نگاه میکنید، می بینید که مخاطبین شما بیشترین وقت خود را در کجای سایت میگذرانند، در این صورت می توانید دریابید که در کجا کمترین توقف را می نمایند. سپس می توانید از این اطلاعات استفاده کنید تا دریابید که صفحات محبوب چه چیزهایی دارند که صفحات غیر محبوب ندارند. شاید صفحات محبوب تفاوتی با صفحات دیگر ندارند و فقط منبع خاصی (مثلا موتورهای جستجو، گروههای خبری) مردم را به آن صفحات سوق می دهند. شاید در صفحات کم محبوب مشکل محتوایی وجود دارد، یا بارگذاری چنین صفحاتی بیشتر از صفحات دیگر به طول میانجامد، و بازدید کنندگان دوست ندارند زیاد منتظر بمانند. موضوع هر چه که باشد، می توانید از این اطلاعات استفاده کنید و مشکلات را طوری برطرف سازید که بازدید کنندگان زمان یکسانی را برای بارگذاری تمام صفحات سایت بگذارند.

دستیابی به نظر بینندگان راجع هر یک از صفحات سایت

با پی بردن به این نکته که هر بازدید کننده ای چگونه وارد سایتتان شده، خواهید توانست بر ترافیک سایت خود تا حد زیادی بیافزایید. می توانید دریابید که کدام بنر تبلیغاتی بهترین نتایج را به بار آورده است (نگاه کنید به تصویر ۳-۲۷). می توانید از این اطلاعات برای انتخاب بنرهایی که استفاده می کنید و نیز تخصیص بودجه برای تبلیغات آنلاین کمک بگیرید. می توانید بفهمید که چه تعداد از بازدید کنندگان از موتورهای جستجو، سایت شما را یافته اند (نگاه کنید به تصویر 4-۲۷). می توانید دریابید که چه کلید واژههایی بیشتر، بازدید کنندگان را از طریق موتورهای جستجو به سایت شما سوق داده اند (نگاه کنید به تصویر ۵-۲۷). اگر بیشترین ترافیک سایت شما از موتور جستجوی http://WWW.excite.com) EXCite) به سایت شما راه یافته اند، در این صورت به فکر خریداری یک بنر تبلیغاتی بر روی این سایت و در صفحه مذکور باشید. همین گفتهها در مواردی که ترافیک از گروه های خبری، ابرفهرستها، و غیره به سمت سایت شما روان می شوند، صادق است.
اگر شما دارای چندین صفحه ورودی به سایت هستید، دانستن این که کدامیک بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند مفید است. اگر آمار نشان می دهد که چهار تا از ده صفحه ورودی بیشترین ترافیک را داشتهاند، در این صورت باید در مورد شش صفحه ورودی دیگر به تحلیل بپردازید و ببینید که چگونه می توانید آنها را کارآمدتر سازید. شاید کلید واژه ها چندان برجستگی خاصی ندارند، و آنقدر که قبلاً فکر میکردید مؤثر نیستند. اگر چنین است، باید قدری در این صفحات دست کاری کنید و مجدداً آنها را در موتورهای جستجوی مربوطه ثابت کنید.
همچنین می توانید دریابید که بازدید کنندگان پس از ترک سایت شما به کجا میروند. دوست دارید که تا آنجا که ممکن است بینندگان در سایت شما باقی بمانند. اگر می بینید که اکثر بینندگان در سایت به سیر و سیاحت نمی پردازند و به اطلاعات مهمی که برایشان گذاشتهاید توجهی نمی کنند، شاید بهتر باشد قدری در شکل و شمایل وب سایت دست ببرید تا این «اثر گریز» کاهش یابد. اگر به این نتیجه رسیدید که بالاترین خروج از همان صفحه اصلی صورت می گیرد، در این صورت بهتر است رویکرد جدیدی را به کلی سایت داشته باشید، چرا که چنین به نظر می رسد که مردم از همان ابتدا از جستجو کردن در ان منصرف می شوند.
صفحاتی که یک بار بازدید شده اند صفحاتی هستند که دسترسی به آنها از طریق یک پیوند یا موتور جستجو صورت می گیرد، و بینندگان بلافاصله از سایت خارج میشوند. اگر درصد بالایی از ترافیک وب سایت شما حاصل سرزدن به چنین صفحاتی است، بسیار مهم است که پیامی قوی و جذاب برای جلب بینندگان سایت در این صفحات قرار دهید. اگر دارای صفحاتی این چنینی هستید، لازم است ارزیابی مجددی از آنها به عمل آورید و تلاش کنید محتوای آن را طوری تغییر دهید که بینندگان را تشویق و ترغیب به جستجو و گشت و گذار در باقی صفحات سایت نماید. بیشتر نرم افزارهای تحلیل ترافیک وب به شما خواهند گفت که کدام کلید واژهها یا عبارات مورد استفاده بازدید کنندگان سایت، از طریق موتورهای جستجو مورد استفاده قرار گرفته اند. این اطلاعات بی اندازه با ارزشند، چرا که می توانید با استفاده از این کلید واژه ها بر محبوبیت سایت در موتورهای جستجو بیافزایید. با آگاهی از محبوبترین کلید واژههایی که مورد استفاده بازدیدکنندگان سایت قرار گرفته، می توانید آنها را در meta-tagها، Alt-tagها، عناوین صفحه، و متن صفحه قرار داده و امتیاز بالاتری را برای سایت در موتورهای جستجو کسب کنید. همچنین با دیدن این که از کدام موتورهای جستجو برای رسیدن به سایتتان بیشتر استفاده شده، می توانید بنرهای تبلیغاتی یا کلید واژههایی را در آن موتورهای جستجو خریداری کنید، تا بتوانید به حداکثر بازدید کنندگان فایده دیگر دانستن این که چه کسی از سایت شما دیدن میکند، این است که می توانید ببینید چه موقع اسپایدرها (Spiders) و کرولرهای (Crawler) موتورهای جستجو به صفحه شما سرک کشیده اند. معنای دیگر این حرف آن است که سایت شما به احتمال بسیار زیاد در همان موتورهای جستجوی مربوطه فهرست میشود. دانستن این موضوع مفید است، نه فقط به خاطر آن که مطمئن میشوید که نام سایت در فهرست موتور جستجو خواهد آمد، بلکه به این دلیل نیز مفید است که دوباره کاری نخواهید کرد و از خطر هرزنامه ها مصون می مانید.

شناسایی بازار هدف

پس از آن که داده ها را از فایلهای ثبت وقایع جمع کرده و از نرم افزار تحلیل ترافیک وب جهت تعیین گروه های جمعیتی علاقمند به سایت استفاده نمودید، نوبت آن است که ببینید این همان بازار هدف می باشد. اگر چنین نیست، پس باید ببینید چگونه میتوانید به بازار هدف دست یابید. به عنوان مثال، ممکن است به این نتیجه برسید که لازم است نحوه مبارزه تبلیغاتی آنلاین خود را تغییر دهید. یا شاید لازم باشد در استراتژی بازاریابی اینترنتی تجدیدنظر به عمل آورید، و دادههای جدیدی را که جمع آوری کردهاید مورد توجه قرار دهید.

ارزیابی موفقیت اشکال تبلیغاتی آنلاین

هنگامی که وب سایتتان را راه می اندازید، در واقع قصد دارید به نحوی مؤثری استراتژی بازاریابی اینترنتی خود را با تجربه کردن تمام اشکال مختلف بازاریابی آنلاین عملی سازید. لیکن، وقتی که تحلیل می کنید که چه کسی عملاً از سایت شما دیدن میکند و در می یابید که قسمت اعظم ترافیکی که به سمت شما جاری است از کجا می آید، آنوقت خواهید توانست مشخص سازید که بهتر است کجا بیشترین تلاشهای بازاریابی خود را متمرکز کنید. ممکن است به این نکته پی ببرید که داشتن یک پیوند بروی فلان وب سایت موجب شده که سیل ترافیک به سمت سایت روان شود؛ لذا شاید لازم باشد یک بنر تبلیغاتی بر روی سایت مذکور بگذارید. این سخن در مورد تمام اشکال دیگر بازاریابی اینترنتی نیز صادق است. چنانچه پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، نرم افزار تحلیل به شما میگوید که از بنر تبلیغاتی خاصی ترافیک اندکی دریافت میکنید، بهتر است بنر را از آن جا بردارید و در سایت دیگری در اینترنت سرمایه گذاری نمایید. این راه خوبی است برای آن که مطمئن شوید ازسرمایه گذاری ها در بازاریابی آنلاین حداکثر استفاده را می کنید.

مدیریت تجارت آنلاین

چنانچه مشغول فروش سرویسهای تبلیغات آنلاین بر روی سایت هستید، نرم افزار تحلیل ترافیک وب می تواند در وقت و کارتان صرفه جویی کند. هنگامی که بنر تبلیغاتی مشتری را بر روی سایت خود میگذارید، نرم افزار تحلیل نه تنها می تواند تعداد افرادی را که از آن بنر تبلیغاتی خاص دیدن کرده اند مشخص کند، بلکه تعداد کسانی را که با کلیک کردن بر روی آن از آن عبور کرده اند، به شما خواهد گفت. بدین ترتیب، صورتحساب نویسی برای مشتریان کار بسیار آسانی خواهد بود، چرا که تنها کاری که لازم است بکنید خواندن گزارشاتی است که نرم افزار در اختیارتان قرار می دهد. اگر مشتریان شما بابت هر عبور با کلیک مبلغی پرداخت می کنند، کافی است به عدد مربوطه نظری بیاندازید و مبلغ مناسب را از آنها دریافت کنید. همین موضوع در مورد پرداخت بر اساسی CPM نیز صادق است.

تهیه نرم افزار تحلیل ترافیک وب برای سایت

گزینه دیگر، استفاده از یک سرویسی ردیابی مانند extreme tracking(http://www.extreme.com.dm است. در این جا نرم افزار ردیابی بر روی سروری که این خدمات را ارائه می دهد، قرارمی گیرد. شما کد ردیاب را بر روی وب سایتتان قرار می دهید؛ این کد تمام اطلاعات را در اختیار نرم افزار قرار می دهد، و سپس شما نیز به تمام گزارشات ردیابی دسترسی خواهید داشت. اگر بخواهید می توانید نرم افزار تحلیل ترافیک را خریداری کنید، ولی برای این که کار کند باید بر روی سرور فضای میزبان وب سایت شما نصب شود. اگر خودتان میزبان سایت خود هستید، طبیعی است که کاملا ضروری است نرم افزار ویژه خودتان را خریداری کنید؛ لیکن، اگر به سروری برای میزبانی وب سایتتان پول پرداخت می کنید، بهتر است سرور مذکور از قبل نوعی نرم افزار تحلیل در اختیار داشته باشد. بیشتر مردم از فرصتهای عظیم بازاریابی که تحیل ترافیک سایتشان فراهم می کند، استفاده نمی کنند؛ لذا، از سرور خویش درباره چنین نرم افزاری پرس و جو نمی کنند. چنین نرم افزاری باید در دسترسی شما باشد، چرا که شما در ازای خدماتشان پول پرداخت می کنید. اگر چنین امکانی فراهم نیست، کافی است از آنها بخواهید نرم افزار تحلیل ترافیک وب را به انتخاب شما خریداری کنند، و آنها نیز دوست ندارند به شما به عنوان مشتری جواب نه بدهند. در پارهای از موارد ممکن است در ازای ارائه ی چنین خدمتی، مبلغی از شما طلب کنند.

 

 

مقالات مرتبط به طراحی سایت :

افزایش ترافیک سایت به کمک مجلات الکترونیکی
چگونه ترافیک مطلوبتر را ایجاد کنیم(بازاریابی اینترنتی)
با انواع بیشتر محتوا ، ترافیک جستجوی بیشتری بگیرید
افزایش ترافیک با طراحی سایت مناسب
سرعت ایندکس مطالب جدید سایت بر سئو و ترافیک سایت تاثیر خواهد گذاشت
تحلیل ترافیک وب سایت
وب سایتها در جستجوی ترافیک - وب سایت