بازاریابی وابسته به عملکرد

بازاریابی وابسته به عملکرد

بازاریابی وابسته معرفی کالا و خدمات یک فروشنده به یک خریدار است. در بازاریابی وابسته شما از طریق سایت، ایمیل، رسانه‌های اجتماعی و غیره برای محصولات یک فروشنده مشتری جذب می‌کنید و در ازای هر مشتری سود را با فروشنده شریک می‌شوید. در بازاریابی رابطه‌ای برند یا فروشنده، مصرف‌کننده و رابط وجود دارند. رابطه‌ها فروشنده‌های دیجیتال هستند. این فروشنده‌ها صاحبان وب‌سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، لیست‌های پستی و دیگر رسانه‌های بازاریابی دیجیتال هستند که برای یک برند یا فروشنده مشتری جذب می‌کنند در بازاریابی وابسته همه چیز ردیابی و دنبال می‌شود، بنابراین فروشنده و رابط می‌توانند همه چیز را چک کنند؛ این بدان معنی است که هر دو طرف پاسخگو خواهند بود. با گذشت زمان بازاریابی وابسته امری عادی خواهد شد و صنایع مختلف از آن استفاده خواهند کرد و همچنین شما اگر یک رابط باشید اگر حتی محصولات به فروش نرود ضرر نخواهید کرد.