تجارت آنلاین در اروپا افزایش یافت

9462  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390

تا سال 2015 تجارت آنلاین رشد دو برابری در اروپا خواهد داشت . که این امر باعث خواهد شد تا اتحادیه اروپا رشد اقتصادی بهتری داشته باشد .

تجارت آنلاین در اروپا افزایش یافت وزرای اتحادیه اروپا در دیدار با یکدیگر از طرحی حمایت کردند که بر اساس آن باید موانع پیش روی تجارت الکترونیک از بین برود تا این امر بتواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشورهای عضو کمک کند.
وزرای اتحادیه اروپا در دیدار با یکدیگر از طرحی حمایت کردند که بر اساس آن باید موانع پیش روی تجارت الکترونیک از بین برود تا این امر بتواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشورهای عضو کمک کند. کمیسیون اروپا برای تحقق این امر راه کارهایی اراده داده بود که مورد تائید وزرای کشورهای عضو قرار گرفت. اوله سوهن وزیر رشد و تجارت دانمارک که کشورش میزبان این نشست بود، گفت: در این نشست توافق شد تا با از بین رقتن موانع پیش روی تجارت الکترونیکی، تا سال 2015 این نوع تجارت رشد دو برابری داشته باشد. وی تصریح کرد: این امر باعث خواهد شد تا اتحادیه اروپا رشد اقتصادی بهتری داشته باشد و در عین حال فضای رقابتی سالمتر و بهتری ایجاد شود.