فیس بوک پولدارها هم آمد!

9915  تعداد بازدید  |  یکشنبه 9 بهمن ماه 1390

فیس بوک پولدارها : تنها ورود میلیاردرهایی که جز 200 فرد ثروتمند جهان هستند .

فیس بوک پولدارها هم آمد!
اما میلیاردرها بدانند که تنها کسانی می توانند در این شبکه ی اجتماعی عضو شوند که جز 200 فرد ثروتمند جهان باشند.
یک سایت شبکه اجتماعی جدید در این هفته شروع به کار می کند و فرصتی برای ثروتمندان برای ارتباط با یکدیگر به وجود می آورد.
 "فیس بوک برای رهبران جهان" توسط شرکت نرم افزاری "تیبکو" در کنفرانس اقتصادی داووس در سوئیس رونمایی می شود. در این
 کنفرانس، سیاستمداران و فعالان اقتصادی قدرتمند گردهم می ایند. اما میلیاردرها بدانند که تنها کسانی می توانند در این شبکه ی
اجتماعی عضو شوند که جز 200 فرد ثروتمند جهان باشند. ویوک رنادیو، فعال اقتصادی هندی، این شبکه ی اجتماعی جدید را که ترکیبی
 از فیس بوک، توییتر، اسکاتپ، ایمیل و پیامک زدن است را معرفی می کند. رندیو رنادیوکه مولفی مشهور است، سایت شبکه ی اجتماعی
 "تاپ کام" را از طریق شرکت خود که "تیبکو" نام دارد، راه اندازی کرده است. این مرد 54 ساله به دنبال تغییر جهان با تشویق 200 فرد ثرومتند
 جهان به ارتباط برقرار کردن با یکدیگر است. ایده وی ساده است: ثروتمندان دوست دارند که با هم قشرهای خود بگردند و هدف این سایت
 فراهم اوردن کنفرانسی برای این نخبگان جهان است تا شباکه ی اقتصادی و اجتماعی خود را از طریق جوامع انلاین گسترش دهند.