ایران در تجارت الکترونیکی رتبه 59 دنیا را دارد

9277  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 5 بهمن ماه 1390

ایران از لحاظ کاربرد تجارت الکترونیکی در رتبه 58 یا 59 دربین کشورهای دنیا قرار دارد.

ایران در تجارت الکترونیکی رتبه 59 دنیا را دارد
تلنا:ایران از لحاظ کاربرد تجاری و اقتصادی it و ict از جمله تجارت الکترونیکی در رتبه 58 یا 59 دربین کشورهای دنیا قرار دارد. تلنا:ایران از لحاظ کاربرد تجاری و اقتصادی it و ict از جمله تجارت الکترونیکی در رتبه 58 یا 59 دربین کشورهای دنیا قرار دارد. علی صنایعی رئیس دانشگاه مجازی اصفهان گفت: در اجرای زیر ساخت های فناوری اطلاعات بویژه در زمینه بانکداری الکترونیک و پرداخت از طریق موبایل که 28 بانک کشور در شبکه شتاب و شباب فعالیت میکنند ،موبایل ict جایگاه خود را پیدا می کند. وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف کشور در برنامه پنجم توسعه رسیدن به وب 2 است تصریح کرد: لازم است مسوولان از لحاظ علمی و تا حدودی بازرگانی به استفاده از تلفن همراه درتوسعه شهروند الکترونیک توجه کنند و شهرداری تهران به عنوان متولی این امر از یکسو و وزارت ict از سوی دیگر به عنوان ضامن اجرایی باید نقش پررنگتری در این زمینه داشته باشند. صنایعی خاطرنشان ساخت: از لحاظ استفاده و داشتن isp و اینترنت کشور ما در بین 10 کشور اول دنیا قرار دارد اما از لحاظ کاربرد تجاری و اقتصادی it و ict از جمله تجارت الکترونیکی در رتبه 58 یا 59 در بین کشورهای دنیا قرار دارد که این امر نشانه فاصله دیجیتالی ما از لحاظ کاربردهای صنعت it است.