ایران در زمینه تسهیل تجارت الکترونیکی پیشتاز خاورمیانه است

10858  تعداد بازدید  |  سه شنبه 7 آبان ماه 1392

به گزارش ایرناˈمحمود زرگرˈ روز دوشنبه در افتتاح این همایش گفت: کمیته راهبری تسهیل تجاری وکسب وکارالکترونیکی آسیا واقیانوسیه آخرین دستاوردهای موجود در این عرصه در جهان را بررسی خواهدکرد.

ایران در زمینه تسهیل تجارت الکترونیکی پیشتاز خاورمیانه است به گزارش ایرناˈمحمود زرگرˈ روز دوشنبه در افتتاح این همایش گفت: کمیته راهبری تسهیل تجاری وکسب وکارالکترونیکی آسیا واقیانوسیه آخرین دستاوردهای موجود در این عرصه در جهان را بررسی خواهدکرد.

وی افزود: با اینکه مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه حدود 20 سال است که تشکیل شده اما ایران از 12 سال پیش در آن عضویت داشته و دبیرخانه آن نیز از سه سال پیش درایران مستقر است.

دبیر اجرایی این رخداد منطقه ای تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت برنامه های گسترده ای برای تسهیل تجاری از طریق توسعه تجارت الکترونیک دردست اجرا دارد که اکنون اولویت های آن تکمیل زیر ساخت های لازم برای تحقق این هدف است.

وی تاکید کرد: این رخداد در نخستین گام، کمیته راهبری و کمیته های کاری تخصصی زیر مجموعه آن شامل کمیته های آموزش و پشتیبانی، فن آوری ومتدولوژی، سفر و گردشگری و تبادل الکترونیکی اسناد تجاری بین کشوری را برگزار خواهد کرد.

زرگر تصریح کرد: جزیره کیش با زیر ساخت های مناسبی که دارد هم می تواند میزبانی دبیرخانه مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه را عهده دار شود و هم میزبان اجرای آزمایشی و پایلوت بسیاری از پروژه های گردشگری این مرکز باشد.

نخستین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی به میزبانی ایران امروز صبح در مرکز همایش های بین المللی جزیره زیبای کیش آغاز شد و این رویداد تا روز پنجم خردادماه جاری ادامه دارد.